วิเคราะห์การใช้งาน Internet ของคนไทย

September 20, 2017

คิดจะทำ Online Marketing ต้องพึ่งพิงข้อมูลที่สะท้อนวามต้องการของผู้บริโภคได้อย่างถูกต้อง ใกล้เคียงความเป็นจริง ผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตจึงถือเป็นข้อมูลชิ้นสำคัญที่จะช่วยเพิ่มความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันให้แก่คุณ  ข้อมูลที่เรานำมานำเสนอนี้ได้มาจากรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2559 โดย สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางดิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทั้งหมดนั้นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงควรศึกษาหาช่องทางธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต และ Online Marketing 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

“7 นิสัยบั่นทอนการทำงาน”

October 5, 2017

1/10
Please reload

Recent Posts

September 17, 2017

Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic