“Stay Hungry Stay Foolish”

“Stay Hungry Stay Foolish” เป็นประโยคยอดฮิตที่ได้ยินคนพูดกันแพร่หลาย เหตุเพราะเป็นคำพูดโดย Steve Jobs ผู้ก่อตั้งบริษัท Apple กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีจบการศึกษาของนิสิตจบใหม่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเมื่อปี 2005 ครั้งนั้นถึอเป็นสุนทรพจน์ที่ดีที่สุดครั้งนึงเลยทีเดียว มาดูกันว่า 3 เรื่องราวที่สตีฟพูดไว้คืออะไร เราจะนำมาเป็นจุดยึดเพื่อพัฒนาตัวเราได้ยังไง

เรื่องที่ 1 “Connecting the Dots” No Way!..

ไม่มีทางที่เราจะเชื่อมโยงเรื่องราวต่างๆไปข้างหน้า แต่หากเรามองย้อนอดีต เราสามารถเชื่อมโยงมันกลับไปได้เสมอ เราจะพบว่าเหตุการณ์ต่างๆในอดีตบางครั้งดูน่ากลัวสุ่มเสี่ยง แต่สุดท้ายมันก็ “โอเค” เราผ่านมันมาแล้ว หลายครั้งสิ่งที่เรากำลังทำมันอยู่นั้นเราไม่มีทางรู้หรอกว่ามันจะส่งผลอะไรในอนาคต แต่เราต้องเชื่อว่าเรื่องราวต่างๆมันจะเชื่อมโยงต่อไปยังอนาคต เราต้องเชื่อในอะไรซักอย่าง ความกล้า โชคชะตาชีวิต เวรกรรม อะไรก็แล้วแต่ ดังนั้นแล้วจง Follow Your Heart แล้วทำมันสุดชีวิต อนาคตมันจะดีเอง ด้วยความเชื่อนี้ทำให้เค้าไม่เคยท้อถอย และนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงต่างๆในชีวิต

“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something — your gut, destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down, and it has made all the difference in my life.”

เรื่องที่ 2 “Love & Lost”

หาสิ่งที่รักให้เจอ... เพราะคุณต้องใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทำงาน วิธีเดียวที่จะทำให้พอใจกับชีวิตได้อย่างแท้จริงก็คือการได้ทำในสิ่งที่คุณเชื่อว่ามันเยี่ยม และวิธีเดียวที่จะทำในสิ่งที่ยอดเยี่ยมได้คือ คุณจะต้องรักในสิ่งที่ทำ ถ้ายังหาไม่เจอ ให้หามันต่อไปและอย่ายอมหยุดอยู่กับที่ หัวใจของคุณจะบอกคุณเองเมื่อคุณพบมันแล้ว

Sometime life will hit you with the brick. Don’t loose face. Your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven’t found it yet, keep looking. Don’t settle. As with all matters of the heart, you’ll know when you find it.

เรื่องที่ 3 “Death”

ความตาย… ไม่มีใครอยากจะตาย ต่อให้คนที่อยากจะขึ้นสวรรค์ก็ไม่อยากจะตายเพื่อให้ได้ขึ้นสวรรค์ และความตายก็เป็นปลายทางของเราทุกๆคน ไม่มีใครหนีพ้น เวลาของเราทุกคนมีจำกัด อย่าเสียเวลาใช้ชีวิตใต้เงาของคนอื่น อย่าถูกตีกรอบด้วยกฎเกณฑ์ซึ่งเป็นผลมาจากความคิดของคนอื่น อย่าให้เสียงความคิดคนอื่นกลบเสียงที่อยู่ภายในของคุณจนหมดสิ้น และที่สำคัญที่สุด จงกล้าหาญที่จะทำตามใจตัวเองและสัญชาตญาณของตัวเอง เพราะบางทีสองสิ่งนี้อาจรู้อยู่แล้วว่าที่จริงคุณต้องการจะเป็นอะไร นอกเหนือจากนี้แล้วสิ่งอื่นๆทั้งหมดให้เป็นเรื่องสำคัญรองลงไป

No one wants to die. Even people who want to go to heaven don't want to die to get there. And yet death is the destination we all share. No one has ever escaped it. Your time is limited, don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma, which is living the result of other people’s thinking. Don’t let the noise of other opinions drown your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition, they somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.

--- “จงหิวโดยอยู่เสมอ จงโง่เขลาอยู่เสมอ” ---

— “Stay Hungry Stay Foolish” —

#coaching #mindset #stevejobs

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic